Významná místa v okolí:

Český Krumlov      Historicky nejvýznamnější Český Krumlov je necelých 7km od Dolního Třebonína. Zde můžete procházet celé dny a stále bude co k vidění. Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů s impozantní dominantou zámku nad meandrem Vltavy, vynikající výstavy umělců světoznámých jmen, koncerty, hudební festivaly, divadelní představení, hospůdky, kavárny i středověké krčmy, pestrá směs turistů z celého světa, to vše je Český Krumlov - malé ale zároveň kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou, obklopeno neporušenou, krásnou přírodou. Od roku 1992 je zapsáno na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V rozporu s historií je však jedinečné divadlo s otáčivým hledištěm. Je zde mnoho muzeí jako například: Hradní muzeum, Muzeum historických motocyklů, Muzeum marionet, Muzeum útrpného práva, Regionální muzeum i Muzeum vltavínů a další.

České Budějovice      Jihočeská metropole České Budějovice jsou 13km od Dolního Třebonína. Klenotem Českých Budějovic je jejich historické jádro s množstvím cenných církevních i světových staveb, s gotickými, renesančními a hlavně pak barokními domy, s unikátně zachovaným podloubím podél uliče České, Plachého, Kněžské, Dr. Stejskala i kolem celého máněstí. Poblíž náměstí se nachází 72m vysoká Černá věž. Na velké ploše výstaviště se zde každoročně koná známá Země Živitelka.

Dívčí Kámen      Monumentální romantickou zříceninu hradu Dívčí kámen najdete na vysoké skále v překrásné přírodě nad soutokem Křemžského potoka a řeky Vltavy zhruba 12km od Dolního Třebonína. Hrad je jednou z nejrozsáhlejších a nejlépe dochovaných středověkých památek v České republice. Nedaleko se nachází i Keltské oppidum Třísov. Keltské oppidum Třísov je jednou z nejvýznamnějších lokalit jihočeského pravěku. Keltové, reprezentovaní na českém území především kmenem Bójů, dosáhli v průběhu 2. století před Kristem vysoké společenské organizace, jejímž odrazem jsou opevněná sídliště předměstského typu - oppida.

Zlatá Koruna      Cisterciácký klášter Zlatá Koruna je asi 6km od Dolního Třebonína. Legenda o založení Zlaté Koruny praví, že když měl roku 1260 český král Přemysl Otakar II. svést důležitou bitvou u Kressenbrunnu (dnes Groißenbrunn v Dolním Rakousku) proti uherskému králi Bélovi IV., prosil Boha, aby mu bylo dopřáno tuto bitvu vyhrát. Za to, že se tak stane slíbil vést lepší život a mimo jiné se také zavázal slavným slibem, že ke cti Boží a Panny Marie nechá postavit nový klášter. Přemysl Otakar bitvu opravdu vyhrál a svůj slib dodržel. Již roku 1263 povolal cisterciácké mnichy rakouského kláštera Heiligenkreuz a nechal založit klášter, který nazval Svatá (trnová) Koruna z čehož později vzniklo Zlatá Koruna.

Římov      Poutní místo Římov. Významné poutní místo se nachází v krásném prostředí nad řekou Malší asi 8km od Dolního Třebonína. Loretánská kaple v centru byla vystavěna v roce 1650 (její zvonice až roku 1891). Prostá stavba obdélného půdorysu je vyzdobena dvěma freskami z 18. století. V blízkém okolí Římova si mohou návštěvníci prohlédnout při procházce půvabné pašijové kaple vznikající postupně v období od roku 1658 do první čtvrtiny 18. století (roku 1835 ještě přibylo 18. zastavení). Kaplí je celkem 25, uvnitř jsou restaurované nástěnné malby. Řezbářskou a kamenickou výzdobu kaplí tvoří několik desítek dřevěných, kamenných a štukových soch. V Římově je i nádherné koupání pod přehradou.

Hluboká nad Vltavou       Město Hluboká nad Vltavou se nachází přibližně 25km od Dolního Třebonína. Jeho historie je spjata s královským hradem Hluboká, založeným spolu s nedalekými Českými Budějovicemi v polovině 13. století králem Přemyslem Otakarem II. Osada vzniklá v podhradí Hluboké, s původním názvem Podhrad, byla povýšena na městečko v r. 1496 Vilémem z Pernštejna. Městem se Hluboká nad Vltavou, která vznikla spojením osad Podhrad, Hamr, Podskalí a Zámostí, stala císařským rozhodnutím z r. 1907. Další majitelé hradu Hluboká Ondřej Ungnad ze Suneka, Jáchym z Hradce a jeho syn Adam postupně přestavěli středověký hrad v renesanční sídlo. Od roku 1661 do r. 1947 byl zámek v držení rodu Schwarzenbergů, kteří jej v letech 1839 -1871 přestavěli do dnešní podoby v duchu romantické novogotiky podle vzoru anglického Windsoru. V zámku je soustředěn bohatý interiér s cenným nábytkem, jedinečné řezbářské práce, množství obrazů, vzácných goblénů, uměleckého skla a porcelánu. Poblíž je i poměrně rozlehlá ZOO Ohrada.

Kleť      Rozhledna Kleť 1086m n.m. odkud za dobrého počasí jsou vidět i ALPY. Kleť je nejvyšší horou Blanského lesa, jenž se rozkládá v severozápadní části okresu. Můžete vystoupat nebo se nechat vyvézt lanovkou z Krásetína, který je přibližně 16km od Dolního Třebonína a kde je i výborné koupání.